Stanowisko Burmistrza w sprawie metropolii Warszawskiej

Zdzisław Lis

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Zdzisław Lis

Wyrażam swój zdecydowany sprzeciw wobec naprędce przygotowanemu projektowi ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy i utworzenia metropolii warszawskiej obejmującej swoim zasięgiem podwarszawskie gminy w tym gminę Piaseczno.

Nie odnoszę się do samej idei integracji samorządów wokół kluczowych i ponadgminnych zadań i problemów ale do sposobu w jaki próbuje się przeforsować ten wadliwy i niekonstytucyjny dokument.

Mam nieodparte wrażenie, że autorom tego projektu przyświecał inny cel niż rozwiązanie stojących przed metropolią wyzwań. Lektura tego dokumentu nasuwa więcej pytań niż udziela odpowiedzi. W takiej formie budzi wiele wątpliwości, kwestii spornych i obaw.

Pominięcie jakichkolwiek konsultacji społecznych przed jej uchwaleniem jest wysoce szkodliwe, gdyż wypacza sens i ideę demokracji lokalnej, o którą przez wiele lat walczyliśmy. Mam obawy o zachowanie naszej integralności i tożsamości oraz o to czy nie zmaleje wpływ mieszkańców naszej gminy na otaczającą ich rzeczywistość.

Wchodząc w skład metropolii warszawskiej, wszyscy mieszkańcy mają prawo wiedzieć na jakich odbędzie się to warunkach. Dziś niewiele wiemy o kosztach finansowych czy społecznych tego przedsięwzięcia, gdyż w kluczowych kwestiach dokument wskazuje, że te sprawy regulowane będą kolejnymi ustawami. Mówiąc wprost, mami się naszych mieszkańców tańszą komunikacją, choć w dokumencie nie ma o tym mowy (wspólna komunikacja nie oznacza, że nie powstaną strefy tak jak w większości światowych metropolii) sprzedając nam „kota w worku”.

Dlatego apeluję do autorów projektu, o jego wycofanie spod obrad Sejmu, wyjaśnienie wątpliwości i doprecyzowanie założeń tego przedsięwzięcia. Dopiero wówczas projekt powinien zostać poddany rzetelnym konsultacjom i ocenie mieszkańców w przygotowanym dla nich referendum.

Zapraszam też autorów projektów do wizyty w Piasecznie, z chęcią pomogę zorganizować spotkanie z mieszkańcami naszej gminy aby wyjaśnić im na czym ta reforma ma polegać i jakich korzyści mogą się po niej spodziewać.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Zdzisław Lis

materiały prasowe BPiI GP

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *