Budżet obywatelski – spotkanie ewaluacujne

Serdecznie zachęcamy zainteresowanych, a w szczególności osoby uczestniczące w procesie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie, do udziału w spotkaniu ewaluacyjnym w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5. W spotkaniu może wziąć udział każda osoba chcąca wyrazić swoją opinię na temat tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Liczymy również na merytoryczne propozycje zmian.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności wypełniając krótki formularz: https://goo.gl/forms/nWijOD1l4BBXTTdD3

Na spotkaniu wspólnie przeanalizujemy obecnie kończącą się – pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie z perspektywy różnych grup – pomysłodawców, głosujących, urzędników oraz innych grup osób mogących zaangażować się w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Piasecznie. Podczas spotkania przedyskutujemy poszczególne punkty Uchwały oraz Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, w tym: podział miasta na obszary terytorialne, kwota przeznaczona na BO, system zgłaszania, weryfikowania, głosowania, działania promocyjno-informacyjne.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu i do wypowiedzenia się w dowolnej sprawie dotyczącej Budżetu Obywatelskiego. Celem spotkania jest zebranie opinii, które zostaną uwzględnione przy tworzeniu nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na przyszłoroczną edycję.

Poruszane tematy:

1) Podział miasta na obszary terytorialne
2) Maksymalne kwoty Budżetu Obywatelskiego
3) Prowadzenie działań zachęcających mieszkańców do zgłaszania projektów
4) Zasady zgłaszania projektów
5) Zasady weryfikacji projektów
6) Spotkanie promocyjne połączone z losowaniem projektów
7) Zasady głosowania
8) Terminy głosowania
9) Konsultowanie realizacji projektów
10) Prowadzenie działań zachęcających do uczestnictwa w głosowaniu
11) Pozostałe tematy, o które zawnioskują uczestnicy spotkania
12) Wolne wnioski

Miłosz Gibas

Budżet Obywatelski w Piasecznie
piaseczno.budzet-obywatelski.org

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

email: budzetobywatelski@piaseczno.eu
tel: 22 70 17 682

Nowy obiekt publiczny dla Józefosławia

Gmina stanęła przed szansą pozyskania dla mieszkańców Józefosławia dużej nieruchomości
z budynkiem, w którym zorganizować będzie można filię Centrum Kultury, filię biblioteki oraz publiczne przedszkole.

 Trwają negocjacje z właścicielem obiektu przy ul. Julianowskiej na wysokości ul. Cyraneczki. To nowoczesny budynek o powierzchni ok. 1000 mkw. z podziemnym parkingiem o pow. 500 mkw. usytuowany na 2500 mkw. działce.

 Serce Józefosławia

Jednym z argumentów za kupnem tej nieruchomości jest jego doskonała lokalizacja u zbiegu dwóch kluczowych dla miejscowości ulic, w sąsiedztwie kanału Jeziorki. Już podczas opracowywanej w 2013 r. przez urbanistów z holenderskiej firmy RDH koncepcji dla zagospodarowanie przestrzeni publicznej, ta okolica wskazana została jako „serce Józefosławia”, gdzie należałoby koncentrować usługi publiczne oraz powiększyć strefę zieleni. Potrzebę stworzenia takiego miejsca potwierdziło także badanie przeprowadzone na zlecenie gminy w 2014 r. przez dr Dorotę Mantey. Potwierdzeniem, słuszności tej koncepcji były również analizy przedplanistyczne oraz dyskusje i wnioski mieszkańców przy wyłożeniu planu.

Kompromisowe rozwiązanie

W toku trwających prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego w Józefosławiu zaproponowanych zostało kilka lokalizacji dla usług kultury i zieleni publicznej.
Zieleń taka, na wniosek mieszkańców wpisana została m.in. na przedmiotowej działce, dlatego jej właściciel wystąpił do gminy z propozycją jej wykupu. Ma do tego prawo, jak również do uzyskania odszkodowania z tego tytułu. Dlatego władze gminy uznały, że warto z właścicielem rozmawiać, bo jest to dobra okazja do pozyskania tej nieruchomości na cele publiczne dla mieszkańców. Lokując tam usługi kultury gmina odstąpiłaby od podobnych zapisów na działkach przy ul. Ogrodowej, gdzie takie usługi wpisano w projekcie planu, a co również wiąże się z koniecznością wypłaty odszkodowania. Rozważana była również lokalizacja usług kultury przy ul. XXI wieku, gdzie w projekcie planu przewiduje się powstanie parku. Jednak realizacja jakichkolwiek zamierzeń tam, jest kwestią bliżej nieokreślonej przyszłości, gdyż wykorzystanie tego terenu uzależnione jest od woli właściciela nieruchomości, który ma na tym terenie magazyny. Nie mówiąc o tym, że jakakolwiek nowa inwestycja wiąże się z budową i procesem inwestycyjnym, który potrwałby co najmniej kilka lat. Obiekt przy ul. Julianowskiej, jest gotowy do adaptacji. Gdyby doszło do zakupu to już w przyszłym roku mogłyby tam zaistnieć funkcje publiczne.

Stan obecny

Przez wiele lat Józefosław dynamicznie się rozwijał, jednak nie funkcjonowały tam żadne funkcje publiczne. Chcąc to zmienić, obecne władze uruchomiły filię Centrum Kultury, najpierw
w porozumieniu z proboszczem na terenie parafii a od 2014 roku w budynku przy ul. Uroczej, gdzie również powstała filia biblioteki. Wówczas był to jedyny obiekt w okolicy, który spełniał minimalne wymagania dla takich funkcji, jednak od początku lokalizacja ta traktowana była jako rozwiązanie tymczasowe. Trzyletnia umowa z firmą Green Oak sp. z o.o została przedłużona 1 września 2017 r. na kolejne trzy, z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Za 490 mkw. powierzchni łącznie z korytarzami jednostki organizacyjne gminy płacą ok. 240 000 zł rocznie czynszu nie licząc opłat za media.

Nie ma jak na swoim

Własny obiekt daje poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa oraz możliwość rozwoju. W tym roku Biblioteka Publiczna otrzymała grant o wartości 1,2 mln zł na modernizację swoich obiektów. Pamiętać jednak należy, że wykorzystać takie środki teraz lub w przyszłości, zgodnie z warunkami konkursu, można jedynie posiadając tytuł własności modernizowanego obiektu. W nowym budynku o powierzchni 1000 mkw. będzie można także otworzyć przedszkole dla 100 dzieci, a wiemy, że budowa przedszkola od podstaw, łącznie z zakupem działki, to wydatek co najmniej kilku milionów złotych. Ostateczna cena zakupu budynku przy ul. Julianowskiej nie jest jeszcze znana, trwają negocjacje, a punktem wyjścia do rozmów jest operat szacunkowy.

materiały prasowe

Biuro Promocji i Informacji

Gminy Piaseczno

Poszerzona strefa płatnego parkowania w Piasecznie

4 grudnia w centrum Piaseczna zostanie uruchomiona strefa płatnego parkowania. W systemie działać będzie 12 urządzeń do pobierania opłat, które obsłużą 197 miejsc parkingowych.

Dobra informacja dla osób chcących załatwić w centrum miasta najpilniejsze sprawy jest taka, że parkowanie przez pierwsze 45 minut będzie darmowe. – To pokazuje, że naszą intencją nie jest obciążanie mieszkańców dodatkowymi opłatami, a chęć rozwiązania problemów z zaparkowaniem samochodu poprzez stworzenie systemu rotacyjnego – mówi burmistrz Zdzisław Lis. Decyzja o stworzeniu strefy podjęta została na wniosek kupców i osób prowadzących działalność gospodarczą. – Dziś obserwujemy, że większość miejsc postojowych wzdłuż ul. Kościuszki jest zajmowana w dni powszednie przez samochody osób dojeżdżających do pracy, którzy zostawiają swoje auta na 8 godzin, blokując dojazd do lokali użytkowych i punktów handlowych – dodaje burmistrz.

Z myślą o tych osobach przygotowywane są  alternatywne, darmowe miejsca postojowe. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wykonanie ok. 100 takich tymczasowych miejsc przy ul. Nadarzyńskiej. – Parking  ten wykonany będzie z geokraty i powstanie już w listopadzie, następnie przygotujemy miejsce na kolejne 100 samochodów na gminnej działce przy ul. Kilińskiego – wyjaśnia Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza. – W pierwszym etapie będziemy mieli więc łącznie z parkingiem na ul. Sierakowskiego trzy miejsca, gdzie będzie można bez opłat zostawić samochód na dłużej. Docelowo planujemy budowę parkingów wielopoziomowych – dodaje wiceburmistrz.

Parkomaty dostarczone są przez firmę MBS Computergraphik z Błonia, która obsługiwać będzie też system od strony technicznej. Pierwsze 45 minut, raz na dobę będzie darmowe, zaś pierwsza płatna godzina kosztować będzie 2,5 zł. To oznacza, że np. wrzucając 1 zł możemy stać 1:09. Kierowca będzie musiał wpisać numer rejestracyjny pojazdu, odebrać bilet i umieścić go w widocznym miejscu za szybą w samochodzie.

– Opłat dokonywać będzie można zarówno bilonem, jak i przy użyciu kart płatniczych – wyjaśnia Wiesław Sokołowski z Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego. – Planujemy również umożliwienie uiszczania opłat poprzez aplikację mobilną – dodaje.
Kierowca, który nie zapłaci za parkowanie lub będzie miał przeterminowany bilet musi liczyć się z karną opłatą w wysokości 30 zł jeśli dokona jej w ciągu 48 godzin, lub 50 zł jeśli nie zmieści się w tym terminie. Co ciekawe, będzie możliwa dopłata do już ważnego biletu jak również dokonanie opłaty karnej bezpośrednio w parkomacie za pomocą karty płatniczej.

Strefa obejmowała będzie :

– ulicę Kościuszki zaczynając od ul. Kościelnej aż do Ronda Solidarności,

– łącznik przed urzędem między ul. Kościuszki a ul. Sierakowskiego,

– ul. Sierakowskiego wzdłuż placu Kisiela,

– ulicę Rynkową.

Płatne parkowanie obowiązywać będzie w dni powszednie w godz. 8.00-18.00

Pierwsze 45 min. – 0,00 zł
za pierwszą godzinę – 2,50 zł
za drugą godzinę – 3,00 zł
za trzecią godzinę – 3,50 zł
za czwartą i każdą kolejną godzinę – 2,50 zł

Jak pomóc dziecku by radziło sobie z emocjami?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że emocje dziecka są emocjami dziecka i nie możemy ich kontrolować ani brać za nie odpowiedzialności. Dziecko samo ma rozum i samo decyduje co odczuwa w danym momencie. Ono jest ono, Ty jesteś Ty. Jednak – Twoją rolą jest zrozumieć co dziecko odczuwa, być przy nim gdy tego potrzebuje, wspierać.

Jak to zrobić?

Przede wszystkim nie mów za dziecko co ono czuje. Gdy dziecko mówi Ci, że film, który właśnie razem obejrzeliście był do kitu lub głupi, nie zaprzeczaj, nie strofuj go zdaniem: Nie wyrażaj się tak! Nie masz racji! Lub gdy stwierdza, że jest mu gorąco, nie wpychaj go na siłę w ciepły sweterek, bo według Ciebie jest zimno. Zawsze możesz zareagować inaczej. Zauważyć to co dzieje się z dzieckiem i z Tobą, mówiąc: Widzę, że tobie jest tutaj ciepło, a mnie jest zimno. Lub: Widzę, że nie zaciekawił cię zbytnio ten film, ja w nim widzę dużo wartościowych treści. Gdybyś sam usłyszał te pierwsze odpowiedzi, jak byś zareagował? A jakie były by Twoje odczucia po tych drugich?

Dzieci nie są niegrzeczne dlatego, że takie są. Dzieci swoim zachowaniem krzyczą o uwagę, zainteresowanie, zrozumienie tego, co przeżywają, co się z nimi dzieje. Kiedy dzieci czują się dobrze, dobrze też się zachowują: są roześmiane, pełne życia, odważne, otwarte na innych. Gdy coś je trapi tupią nogami, krzyczą, są opryskliwe lub przez lata niesłuchane, niezauważane, ignorowane zamykają się w swoim świecie, wydają się grzeczne, a tak naprawdę cierpią w samotności. Dlatego rozmawiajmy z dziećmi, zauważajmy co się z nimi dzieje.

 Pamiętajmy, aby NIE:

 • Nie zaprzeczać uczuciom dziecka: Nie ma się co przejmować. Wyolbrzymiasz sytuację.
 • Nie filozofować: No cóż takie jest życie. Nie każdemu się udaje.
 • Nie doradzać: Nie przejmuj się zaistniałą sytuacją. Jakoś to będzie.
 • Nie zarzucać oskarżającymi pytaniami: Co były za ważne sprawy, że nie mogłeś oddać na czas pracy domowej?
 • Nie bronić innych: Rozumiem, że Twoja przyjaciółka miała zły dzień.
 • Nie użalać się: To okropne co się stało.
 • Nie analizować: Czy nie wydaje ci się, że prawdziwym powodem twojego złego zachowania jest to, że ciągle siedzisz przed komputerem?

Za to zrozum co dzieje się z dzieckiem i okaż to.

fot.pixabay

Kiedy próbujesz dostosować się empatycznie do odczuć drugiej osoby wystarczy zauważyć to co się z nią dzieje:

 • Nie będę jadł dziś kolacji! – Widzę, że miałeś trudny dzień i jesteś rozdrażniony.
 • Mamo, Bartek dzisiaj mnie uderzył – Istotnie, to było przykre doświadczenie, szczególnie przy innych kolegach.
 • Nienawidzę babci! – Widzę, że złościsz się na babcię. Musiało być Ci trudno usłyszeć to, co powiedziała.
 • Chcę lalkę, teraz, zaraz! – Słyszę jak bardzo ją chcesz, chciałabym mieć magiczną moc, aby móc ci ją dać.
 • Akceptując uczucia pewne działania należy ograniczać: Mamo, Kacper znowu nie posprzątał w pokoju! – Widzę jak bardzo jesteś zły na brata. Powiedz mu to co czujesz słowami, a nie pięściami.

Aby pomóc dziecku w rozpoznawaniu i akceptowaniu swojego samopoczucia pamiętaj:

 1. Słuchaj uważnie tego co mówi dziecko, mając z nim kontakt wzrokowy. Niech ono poczuje, że naprawdę jesteś nim zainteresowany.
 2. Zaakceptuj uczucia dziecka. Czasem wystarczy zwykłe „och”, „hmmm”, „rozumiem”.
 3. Nazwij te uczucia z pozycji Ja, a nie oskarżenia: Widzę, że jesteś…., To musi być trudne…
 4. Zamień fantazję dziecka w pragnienie Chciałabym mieć magiczną moc żeby

Aby sprawdzić jak to działa mam dla Ciebie pracę domową. Przez kilka najbliższych dni wczuwaj się w doznania swojego dziecka. Załóżmy, że byłbyś zmęczonym i rozdrażnionym dzieckiem i przypuśćmy że chciałbyś, aby wszystkie ważne dla Ciebie osoby widziały co czujesz: Co byś zrobił? Czego wtedy byś potrzebował? Co sprawiłoby, że Twoje napięcie, smutek, złość by się zmniejszyły? Co sprawiłoby, że czułbyś się zrozumiany? I zastosuj to wobec swojego dziecka.

Alicja Stankiewicz – psycholog, trener, Coach ACC ICF. Pomaga między innymi kobietom na zakręcie odpowiedzieć na pytanie: Zostać czy odejść? oraz rodzicom jak radzić sobie z emocjami w rodzinie. Koordynatorka Strefy Kobiet Pozytywnie Zakręconych w Hugonówce. Prowadzi blog: http://szpilki-na-zakrecie.blog.pl/ oraz stronę internetową www.positiveway.pl.

Bibliografia: (2001) A.Faber, E.Mazlish „Jak mówić…Jak słuchać…”Media Rodzina

 

 

 

Piaseczno się zmienia

Jechałem ostatnio ulicą, na której w miejscu kolizyjnego i niewydolnego skrzyżowania wyrosła skomplikowana i pokaźna estakada z bezkolizyjnymi zjazdami w większości kierunków. Stanąłem na światłach i usiłowałem sobie przypomnieć to stare skrzyżowanie. Nie dałem rady. Rzeczywistość nowego, infrastrukturalnego rozwiązania jest tak naoczna i tak bezwzględna, że zupełnie wypiera pamięć tego, co stało tu wcześniej.

Zastanawiam się, czy mieszkańcy Piaseczna będą mieli podobne odczucia, gdy już obecne, frustrujące tereny budów zastąpione zostaną nowymi placami, budynkami lub skrzyżowaniami. Według mojego doświadczenia zapewne mieszkańcy przyjmą nową rzeczywistość jako normalną, usiądą na ławkach Skweru Kisiela, poślą dzieci do CEM-u, a spacery w parku będą częścią zwyczajowego relaksu. Nie zastanawiamy się bowiem na co dzień nad tym, co nas otacza pod warunkiem, że nie jest to coś uciążliwego. Wtedy ożywiamy się protestami, to co przyjemne i wygodne zaliczając do naturalnych cech krajobrazu. Warto jednak pamiętać, że aby było lepiej trzeba czasem znieść niedogodności związane chociażby z placami budów i utrudnieniami w ruchu.

foto Ł.Wyleziński

foto Ł.Wyleziński

W Piasecznie takich – jak na razie uciążliwych, ale w przyszłości na pewno docenianych inwestycji – mamy kilka. Pierwszą i najważniejszą z nich jest CEM.

Centrum Edukacyjno-Multimedialne jest największą obecnie piaseczyńską inwestycją. Prace mają się zakończyć jesienią 2018 roku. Centrum pomieści w sobie szkołę podstawową z halą sportowo-widowiskową, przedszkole oraz centrum multimedialne, gdzie siedzibę znajdzie Biblioteka Publiczna. Całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 11 tys. m2. Na dachu budynku, wzorem światowych trendów, zaprojektowano strefę zieleni. CEM ma zapewnić miejsca przedszkolne dla 300 dzieci, a szkoła podstawowa, oprócz szatni, sal komputerowych i gabinetów specjalistów szkolnych, ma mieć 17 sal lekcyjnych, wśród których nie zabraknie laboratoriów językowych i pracowni przedmiotowych.

fot. K.Wypych

fot. K.Wypych

W zachodniej części budynku zaprojektowano wielofunkcyjną halę widowiskowo-sportową. Znajdą się tam boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Obok nich usytuowane będą trybuny, które łącznie pomieszczą 300 osób. Hala sportowa zostanie wyposażona w system podziału przestrzeni na trzy sektory umożliwiający prowadzenie zajęć jednocześnie dla trzech grup uczniów. Wokół hali będą również trzy szatnie z natryskami, szatnie dla sędziów, gabinet lekarski oraz pokój dla nauczycieli w-f. Zaplanowano również czterotorową bieżnię lekkoatletyczną oraz skocznię do skoku w dal. Będzie też miejsce na nowoczesny, ogólnodostępny plac zabaw.

W części multimedialnej na poziomie parteru przewidziane są powierzchnie komercyjne z przeznaczeniem na drobne punkty gastronomiczne i handlowe, jak kawiarnia. Obok ulokowana zostanie przestronna sala konferencyjna oraz sala wystawowo-widowiskowa przeznaczona na wernisaże czy wystawy czasowe. Na piętrach przewidziano m.in. sale tematyczne (multi kid, multi sztuka, multi muzyka, sala nauk ścisłych), bibliotekę z wypożyczalnią i czytelnią oraz łazienki i pomieszczenia administracyjno-biurowe. Na części budynku zaprojektowano tzw. dach zielony.

Z nowinek technicznych warto wspomnieć o nowoczesnym systemie zarządzania budynkiem, w jaki wyposażone będzie Centrum, tzw. BMS. Będą do niego podłączona sterownia układu centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz wszystkich systemów teletechnicznych budynku, wraz z monitoringiem i automatycznym systemem przeciwpożarowym, który w razie potrzeby sam zawiadomi straż pożarną i przekaże informację o zagrożeniu.

Nowoczesnym rozwiązaniem zastosowanym w projekcie Centrum będzie system odzyskiwania i wykorzystywania wody deszczowej. W okolicy boisk sportowych zostaną wybudowane dwa duże zbiorniki betonowe o łącznej pojemności 250 m3, które będą gromadzić wodę opadową zbieraną z terenu całego kompleksu. Pozyskana w ten sposób woda będzie mogła być wykorzystywana do celów sanitarnych w łazienkach (do spłukiwania toalet), do pielęgnacji zieleni oraz do celów gospodarczych, np. do mycia podłóg. Zanim woda trafi do zbiornika, będzie poddawana kilkustopniowej filtracji oraz wstępnemu oczyszczeniu w takim stopniu, aby możliwe było jej ponowne wykorzystanie.

Obecnie widzimy jak powstaje druga kondygnacja i uczestniczyliśmy w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego, które odbyło się 14 września.

Również jesienią ma się zakończyć chyba najbardziej uciążliwa inwestycja, czyli rewitalizacja Skweru Kisiela i  już nastąpiło odblokowanie ulicy Kościuszki. Jeśli wierzyć wizualizacjom miejsce to może nadać zupełnie nowy charakter całemu centrum Piaseczna. Do tego dojdą nasadzenia drzew w parku i na placu Piłsudskiego, z czego ogromnie się cieszymy.

Skwer foto Ł. Wyleziński

Niestety mieszkańcy, których codzienne trasy przebiegają ulicą Okulickiego, muszą się przygotować na zmiany organizacji ruchu związane z przebudową drogi. Dochodzą nas słuchy o trudnościach, jakie piętrzą się po stronie GDDKiA, jeśli chodzi o budowę skrzyżowania ulic Okulickiego z Puławską, więc być może trzeba będzie zmobilizować się do jakiejś akcji poparcia tej budowy, bo bez niej ruch na tym skrzyżowaniu w godzinach szczytu stać będzie zawsze.

fot.BPiI GP

fot.BPiI GP

Patrząc jeszcze dalej w przyszłość warto odnotować zakup przez Gminę gruntów pod nowe inwestycje sportowo-rekreacyjne. Co dokładnie ma tam powstać jeszcze nie wiemy, cieszy jednak fakt, że coraz więcej gruntów i inwestycji dedykowanych jest mieszkańcom, jako dobro publiczne.

Jacek Sut, Katarzyna Wypych

W KOLORZE PURPURY – UCIECZKA Z WIĘZIENIA

Wiele osób, z którymi rozmawiam o codziennych posiłkach, ubolewa, że praca i codzienne obowiązki pochłaniają tyle energii i czasu, że po prostu nie mają siły myśleć o tym, co przygotować do jedzenia. Mają pustkę w głowie, a niektórzy nawet ataki paniki. Większość przyznaje, że często w związku z tym ląduje w więzieniu kanapek. Doskonale to rozumiem, bo gotowanie wymaga myślenia, planowania, czasu na zakupy oraz przygotowania.

Chcę Was jednak przekonać, że opłaca się np. 1 dzień w tygodniu, niech to będzie poniedziałek, poświęcić na PREP (preparations – przygotowania).

Najlepiej oczywiście ustalić, jaki będzie plan posiłków w danym tygodniu od poniedziałku do piątku. Pomocne w tym jest znalezienie 1 lub 2 bazowych składników, najlepiej warzywnych. Wokół nich zbudujecie potem warianty dań. W poniedziałek można kupić odpowiednią ilość produktów i częściowo przygotować potrawy.

Na przykład KALAFIOR, CZERWONA KAPUSTA i POMIDOREK CHERRY – pasują do pory roku i przedjesiennych apetytów – cieszą kolorami, stymulują przemianę materii, mają mnóstwo zalet prozdrowotnych, ale uwaga: kto ma problemy z tarczycą niech zachowa ostrożność.

Z kalafiora, który osiągalny jest w lokalnych warzywniakach w kolorach białym, żółtym i fioletowym, można przyrządzić sałatkę na ciepło, surowy „kuskus” i „steka”. Z czerwonej kapusty orientalną surówkę coleslaw, pieczone liście, kapustę duszoną. Pomidorki, jako kondyment doskonały, posłużą za wzmacniacz smaku, zamiast glutaminianu sodu, który spożywacie w nadmiarze w różnych gotowych produktach i daniach.

Do tak przygotowanych warzyw dodacie po prostu element białka – rybę, drób czy pyszne pulpeciki z mięsa jagnięcego lub wołowego, doprawione egzotycznie kurkumą i kminem rzymskim oraz chilli.

A oto przykładowe danie.

Stek z kalafiora fioletowego z liściem kapusty, pieczonym pomidorkiem i białą rybą

Najpierw zróbmy pieczone pomidorki.

Składniki:

 1. 500 g małych pomidorków
 2. sól, pieprz
 3. 2 łyżki cukru lub ksylitolu
 4. garść liści świeżego tymianku
 5. oliwa z oliwek

Wykonanie:

 1. Pomidorki przekroić wzdłuż na pół, ułożyć na blasze do pieczenia cięciem do góry.
 2. Posypać cukrem/ksylitolem, solą, pieprzem i tymiankiem, skropić oliwą.
 3. Piec w piekarniku z nawiewem w temp. 160°C przez ok. 40 minut, aż pomidorki będą w dużej mierze odwodnione, ale ciągle miękkie i soczyste ̶ tak nastąpi koncentracja smaku.
 4. Ciepłe pomidorki przełożyć razem z oliwą i tymiankiem z pieczenia do słoika, zalać oliwą i przechowywać w lodówce do 2 tygodni.

A teraz czas na resztę dania (4 porcje)

EK_150612__415 Pa'_small

Składniki:

 1. 1/2 kalafiora fioletowego lub białego
 2. 4 liście czerwonej kapusty, w całości
 3. 2 czerwone cebule
 4. 4 fioletowe ziemniaki lub 12 małych ziemniaczków
 5. sok z 1 cytryny
 6. kilka czarnych oliwek
 7. oliwa z oliwek
 8. 1 ząbek czosnku
 9. sól i czerwone chilli sproszkowane
 10. 200 g wędzonego halibuta (opcjonalnie)
 11. 4 filety białej ryby (dorsz, okoń, dorada)

Wykonanie

 1. Kalafior pokroić wzdłuż na plastry o grubości 2 cm.
 2. Liście kapusty zblanszować we wrzątku ok. 3 minuty.
 3. Cebulę pokroić wzdłuż na trójkąty, czosnek pokroić na cienkie paseczki.
 4. Fioletowe ziemniaki ugotować ze skórką, następnie obrać ze skórki.
 5. Liście kapusty, plastry kalafiora, oliwki, cebulę i czosnek umieścić na blasze do pieczenia. Posolić, dodać chilli, skropić oliwą i sokiem z cytryny ̶ piec w temp.180°C przez 15 minut, a następnie przez 20 minut w temp. 160°C. Pod koniec można dodać
 6. Lekko posolić filety z ryby, usmażyć na patelni na oliwie z oliwek ̶ po 2-3 minuty z każdej strony, pod koniec smażenia dodać wędzonego halibuta, skropić obficie sokiem z cytryny.
 7. Pieczone pomidorki wyjąć z lodówki i ogrzać do temperatury pokojowej.

Podanie

Na ogrzanym talerzu ułożyć po jednym upieczonym ,,steku” z kalafiora, skropić sokiem z cytryny, który wydobędzie jeszcze więcej pięknego, fioletoworóżowego koloru. Na kalafiorze ułożyć ziemniaczki, cebulę, oliwki i filet z ryby oraz halibuta. Obok ułożyć liść kapusty. Posypać całość pieczonymi pomidorkami.

Te same składniki, czyli kalafior, kapusta, cebula i czosnek, jeśli podzielisz kalafiora na małe różyczki oraz pokroisz na trójkąty kapustę i cebulę, można tak samo upiec, dodając inne przyprawy – np. kmin rzymski, kolendrę, curry, gorczycę czarną i czarnuszkę. Otrzymasz w ten sposób wspaniałą pieczoną sałatkę, którą możesz podać na ciepło lub zimno, do kolacji lub jako lunch z gęstym jogurtem i liśćmi świeżej kolendry czy pietruszki, z pieczonymi pomidorkami i kawałkiem indyka czy wędzonego na ciepło łososia. Kombinacje są nieskończone, a satysfakcja z tak kolorowego i pożywnego posiłku pewna.

Beata Szmydki

Chef, Coach i Food Designer

www.cookingcoach.pl

 Fot. Edward Kawecki

Stylizacja Potraw: Beata Szmydki

SZTUKA MÓWI – Cykl filmów o sztuce

Jesienią, w najnowszych propozycjach Centrum Kultury, znajdzie się także gratka dla kinomanów. Zapraszamy wszystkich, którzy interesują się kinem i sztuką. To właśnie te dwie dziedziny spotkają się w jednym miejscu i zostaną wzbogacone o merytoryczne komentarze. Cykl spotkań pt. SZTUKA MÓWI, podczas którego poza wyświetlaniem ekranizacji na temat muzyki, tańca, teatru, czy sztuk wizualnych chcemy wspólnie z moderatorami i zapraszanymi gośćmi sprowokować dyskusję nie tylko na temat filmu ale również szeroko pojętej sztuki. Spotkania poprowadzą twórcy projektu Fundacji Generator „Kinoterapia” – Karolina Gierdys – Majkut oraz Marcin Majkut.

18 października o godz. 19 w Domu Kultury w Piasecznie wyemitowany zostanie film WHIPLASH (2014) w reżyserii i według scenariusza Damiena Chazelle’a, który opowiada historię młodego perkusisty Andrew Neimanna. Andrew pod okiem surowego nauczyciela, pragnie za wszelką cenę dążyć do doskonałości.

Gościem specjalnym tego wieczoru będzie Jan Młynarski – muzyk, kompozytor, wokalista i multiinstrumentalista, ale przede wszystkim wybitny perkusista. Członek zespołów Warszawskie Combo Taneczne, Młynarski Plays Młynarski i Baaba. Absolwent Drummers Collective w Nowym Jorku, szkoły, która mogłaby być pierwowzorem dla tej z filmu “Whiplash”. W jednym z wywiadów sam przyznał: „Miałem identycznego nauczyciela jak ten z „Whiplash”, ale to nie jest film o muzyce, jazzie czy szkole muzycznej. To opowieść o pokonywaniu barier i wojnie charakterów, a sam obraz mógłby równie dobrze dotyczyć wspinaczki czy gimnastyki artystycznej”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, młodszych i starszych, ponieważ prawdziwa pasja nie zna żadnych ograniczeń.

WSTĘP WOLNY

SZTUKA MOWI plakat

Płatne parkowanie w Piasecznie

Wkrótce uruchomiony zostanie w centrum Piaseczna system płatnego parkowania. Zainstalowanych zostało już 8 urządzeń do pobierania opłat, na razie jednak parkowanie jest bezpłatne.

 Dobra informacja dla osób chcących załatwić w centrum miasta najpilniejsze sprawy jest taka, że parkowanie przez pierwsze 45 minut będzie darmowe. – To pokazuje, że naszą intencją nie jest obciążanie mieszkańców dodatkowymi opłatami, a chęć rozwiązania problemów z zaparkowaniem samochodu poprzez stworzenie systemu rotacyjnego – mówi burmistrz Zdzisław Lis. Decyzja o stworzeniu strefy podjęta została na wniosek kupców i osób prowadzących działalność gospodarczą. – Dziś obserwujemy, że większość miejsc postojowych wzdłuż ul. Kościuszki jest zajmowana w dni powszednie przez samochody osób dojeżdżających do pracy, którzy zostawiają swoje auta na 8 godzin, blokując dojazd do lokali użytkowych i punktów handlowych – dodaje burmistrz.

Z myślą o tych osobach przygotowywane są alternatywne, darmowe miejsca postojowe. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wykonanie ok. 100 takich tymczasowych miejsc przy ul. Nadarzyńskiej. – Parking ten wykonany będzie z geokraty i powstanie już w listopadzie, następnie przygotujemy miejsce na kolejne 100 samochodów na gminnej działce przy ul. Kilińskiego – wyjaśnia Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza. – W pierwszym etapie będziemy mieli więc łącznie z parkingiem na ul. Sierakowskiego trzy miejsca, gdzie będzie można bez opłat zostawić samochód na dłużej. Docelowo planujemy budowę parkingów wielopoziomowych – dodaje wiceburmistrz. IMG_1214

Zainstalowane parkomaty wydzierżawione są od firmy MBS Computergraphik za Błonia, która obsługiwać będzie system od strony technicznej. Pierwsze 45 minut, raz na dobę będzie darmowe, zaś pierwsza płatna godzina kosztować będzie 2,5 zł. To oznacza, że np. wrzucając 1 zł możemy stać 1:09. Kierowca będzie musiał wpisać numer rejestracyjny pojazdu, odebrać bilet i umieścić go w widocznym miejscu za szybą w samochodzie.

Opłat dokonywać będzie można zarówno bilonem, jak i przy użyciu kart płatniczych – wyjaśnia Wiesław Sokołowski z Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego. – Planujemy również umożliwienie uiszczania opłat poprzez aplikację mobilną – dodaje. Kierowca, który nie zapłaci za parkowanie lub będzie miał przeterminowany bilet musi liczyć się z karną opłatą w wysokości 30 zł jeśli dokona jej w ciągu 48 godzin, lub 50 zł jeśli nie zmieści się w tym terminie. Co ciekawe, będzie możliwa dopłata do już ważnego biletu jak również dokonanie opłaty karnej bezpośrednio
w parkomacie za pomocą karty płatniczej.

Strefa obejmowała będzie :

– ulicę Kościuszki zaczynając od ul. Kościelnej aż do ul. Wschodniej,

– łącznik przed urzędem między ul. Kościuszki a ul. Sierakowskiego,

– ul. Sierakowskiego wzdłuż placu Kisiela,

– ulicę Rynkową.

Płatne parkowanie obowiązywać będzie w dni powszednie w godz. 8.00-18.00

Pierwsze 45 min. – 0,00 zł
za pierwszą godzinę – 2,50 zł
za drugą godzinę – 3,00 zł
za trzecią godzinę – 3,50 zł
za czwartą i każdą kolejną godzinę – 2,50 zł

Europejski Tydzień Kodowania 2017

Wpadnij i zachwyć się programowaniem!

Chcesz dowiedzieć się na czym polega programowanie?
Stać się na chwilę robotem?
Nauczyć się języka programowania?

Przyjdź na zajęcia do biblioteki w Józefosławiu, ul. Urocza 14:
środa 11.10 godz. 18.00
środa 18.10 godz. 16.00 lub godz. 18.00

Zajęcia dla dzieci 7-12 lat
Zapisy: telefonicznie 22 390-58-87 lub mailowo jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl

Europejski Tydzień Kodowania w bibliotece w Józefosławiu

Nocna pomoc lekarska

Od 1 października 2017 r. nocna i świąteczna pomoc lekarska świadczona jest w powiecie piaseczyńskim w dwóch punktach: Szpitalu św. Anny przy ul. Mickiewicza 39 w Piasecznie, tel. 22 735 41 08

oraz w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji Stocer w Konstancinie-Jeziornie, ul. Długa 40/42, tel. 888 29 20 (21).

Pomoc świadczona jest w godz. 18.00 – 8.00 w dni robocze oraz w soboty i święta całodobowo.

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia chory może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej niezależnie od miejsca zamieszkania. Dyżurujący lekarz udziela porad na miejscu, a w uzasadnionych przypadkach w domu pacjenta lub telefonicznie.

Z pomocy lekarza lub pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

– nagłego zachorowania,

– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nocna pomoc lekarska