Dlaczego latarnie nie świecą?

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców Gminy Piaseczno dotyczącymi braku ulicznego oświetlenia informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Piaseczno odstąpił od umowy na konserwację oświetlenia ulicznego, z powodu nie wykonywania swoich obowiązków przez firmę MG Inwestycje Sp. z o.o.. Wszelkie awarie (dotyczące oświetlenia) prosimy zgłaszać  do Referatu ds. Zarządzania Energią na adres email: energia@piaseczno.eu lub telefonicznie na numer 22 7017 674.

Obecnie trwają intensywne prace nad wyłonieniem nowej firmy, która w najbliższym czasie zajmie się konserwacją oświetlenia na terenie gminy.

źródło Gmina Piaseczno

Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego będą mogli korzystać z 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady będą udzielane we wszystkich gminach należących do Powiatu.
Nieodpłatną pomoc prawną otrzyma osoba fizyczna, która:
– w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zwrócenie się o jej udzielenie, ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
– posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
– jest kombatantem lub ofiarą represji wojennych i powojennych,
– jest weteranem lub weteranem poszkodowanym,
– nie ukończyła 26 roku życia,
– ukończyła 65 lat,
– jest w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– prawa karnego,
– prawa administracyjnego,
– prawa ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
– prawa rodzinnego,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmować spraw podatkowych, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności).

Porad będą udzielać adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem Piaseczyńskim, a także adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, prawnicy z co najmniej 3-letnim doświadczeniem działający w ramach organizacji pozarządowych z którymi Powiat Piaseczyński zawarł umowy na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych.

Wojciech Zmysłowski

w.zmysłowski@piaseczno.pl

Zapraszamy Państwa do zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie www.piaseczno.pl, Twitterze (Powiat Piaseczyński) oraz na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/piaseczynskipowiat i https://www.facebook.com/PiasecznoPowiat/

Oznaczenie Punktu Lokalizacja Godziny pracy
 

Punkt nr 1

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

 

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

 

 

 

Poniedziałek-Piątek

Godziny 8.00-12.00

 

Punkt nr 2

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

 

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

 

 

 

Poniedziałek-Piątku

Godziny 12.00-16.00

 

Punkt nr 3

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

 

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta

ul. Mirkowska 39

Konstancin Jeziorna

 

 

 

Poniedziałek-Piątek

Godziny 16.00-20.00

Punkt nr 4

punkt prowadzi  Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym “Domus et Labor”

z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39.

KRS 0000211326

 

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy.

 

 

Urząd Gminy Prażmów

ul. P.Czołchańskiego 1

05-505 Prażmów

 

 

Poniedziałek –Piątek

Godziny 10.00-16.00

 

Punkt nr 5

punkt prowadzi  Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym “Domus et Labor”

z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39.

KRS 0000211326

 

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy.

 

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli – Łazy

ul. Przyszłości 8

05-506 Lesznowola

 

 

 

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli – Janczewice

ul. Jedności 99A

05-506 Lesznowola

 

 

Wtorek

Godziny 13.00-17.00

Czwartek

Godziny 16.00-20.00

Piątek

Godziny 8.00-12.00

 

 

Poniedziałek

Godziny 8.00-12.00

Środa

Godziny 14.00-18.00

 

Punkt nr 6

punkt prowadzi  Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym “Domus et Labor”

z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39.

KRS 0000211326

 

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy.

 

Straż Miejska Tarczyn

ul. Rynek 8a

05-555 Tarczyn

 

 

Poniedziałek-Piątek

Godziny  16.30-20.30

Punkt nr 7

punkt prowadzi  Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym “Domus et Labor”

z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39.

KRS 0000211326

 

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii

Ul. Księdza Sajny 1

05-530 Góra Kalwaria

 

 

 

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek

Godziny 14.00-18.00

Środa

Godziny 8.00-12.00

 

 

Pszok zostaje na Technicznej.

Publikujemy oświadczenie burmistrza Piaseczna w sprawie Pszok!

 

Na początek chciałbym odnieść się krótko do spotkania w sprawie PSZOK, które odbyło się w dniu 18 listopada. Przykro mi bardzo, że mieszkańcy Józefosławia nie dali urzędnikom gminnym ani projektantom szans na udzielenie merytorycznych odpowiedzi i przedstawienie przygotowanych prezentacji.

Nadal uważam, że lokalizacja przy ul. Energetycznej jest najlepsza, a mieszkańcy są manipulowani i wprowadzani w błąd przez osoby zainteresowane podkręcaniem atmosfery wokół tematu. Problem został, moim zdaniem, celowo wyolbrzymiony aby skuteczniej zgromadzić protestujących, a przeznaczony dla indywidualnych osób nieszkodliwy PSZOK został przedstawiony jako miejsce składowania odpadów przemysłowych i spalarnia śmieci.

Jednak moim obowiązkiem jest wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców i realizowanie ich woli. Dlatego, choć osobiście nadal jestem przekonany o słuszności i sensowności poprzedniej decyzji, nie zamierzam jednak iść na wojnę z całym światem, ani rozpętywać kolejnej sterowanej awantury w innym miejscu.

Rzeczywiście wskazana przez mieszkańców należąca do Skarbu Państwa działka przy ul. Mazurskiej została wystawiona przez |Starostwo na sprzedaż, a starosta Ołdakowski zadeklarował nawet umożliwienie Gminie jej zakupu w trybie bezprzetargowym – z 50% upustem – za kwotę 0.5 mln zł. Jednak po analizie zdecydowaliśmy, że nie skorzystamy z tej oferty i pozostawimy PSZOK w jego obecnej lokalizacji, tj. na ul. Technicznej, na działce należącej do SITY. Co prawda mała ilość miejsca nie pozwala na zorganizowanie tam planowanego PSZOKu z prawdziwego zdarzenia, możliwa jednak będzie usprawnienie i modernizacja tego, który już istnieje. W dniu wczorajszym odbyłem rozmowę na ten temat z prezesem SITY, która wraz z Gminą jest współudziałowcem spółki PUK. Ustaliliśmy, że Spółka zleci wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy Technicznej. Do uzgodnienia pozostaną tylko kwestie formalne – kto i w jakiej formie będzie inwestorem modernizacji PSZOKu i z jakich środków inwestycja zostanie sfinansowana. Tym samym temat lokalizacji PSZOK uważam za rozstrzygnięty i zamknięty.

Burmistrz Zdzisław Lis

Dyskusyjny Klub Filmowy

Pomiędzy salą koncertową i szatnią izabelińskiego domu kultury stoi tablica reklamująca najbliższe pokazy filmowe. Poza terminami i cenami biletów widnieje następująca informacja: warunkiem odbycia seansu jest obecność min. dwóch osób. Dopisek ten wywołuje uśmiech pobłażania, może nutkę współczucia, ale także podziw dla organizatorów. Może tak wygląda współczesne kino, więc nie próbując przebić głową muru niskiej frekwencji myślę sobie, dobre i dwie osoby. Bo we dwie osoby można już porozmawiać. Luksusowy temat rozmowy, jakim jest film, zastąpi dyskusję o wyniku wyborów, niespłaconym kredycie lub uciążliwych dojazdach do miasta. Rozmowa będzie poprzedzona projekcją, która spełni wszystkie warunki dobrego seansu. Specjalnie dobrany tytuł, kinowa sala, cisza, ciemność, doświadczenie czegoś innego, unikalnego, niepowtarzalnego i bezcennego w czasach portali społecznościowych. Chodzi o rozmowę minimum dwóch osób. Usiądą obok siebie w pustej sali, a potem utną sobie pogawędkę z prawdziwego zdarzenia.

DKF to skrót od Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Organizacji zrzeszającej kluby filmowe w Polsce w latach 50-tych. Powstały one na wzór francuskich klubów dyskusyjnych z początku XX wieku. Idea oglądania filmów z półki dla wymagającego widza, połączonego z rozmową, poprzedzona komentarzem, zakończona przemyśleniem i konfrontacją poglądów, przyjęła się we francuskich wyższych sferach i gładko przeszła do polskiej, wymęczonej systemem inteligencji. DKF-y były ostoją wolności słowa, namiastką wyrażenia własnych myśli i poglądów pod przykrywką krytyki filmowej. Zapatrzeni w postać Cybulskiego na ekranie młodzi ludzie, z papierosami w ustach i zapuszczonymi brodami, zastanawiali się nad granicami moralnymi głównego bohatera, nad ukrytym przesłaniem, które niesie za sobą każde dzieło filmowe. Dyskutowali.

Idea DKF-ów wraca! Ze zdwojoną mocą. Na warszawskim Mokotowie, w kultowym kinie Iluzjon, rozpoczęła się seria pokazów połączonych z dyskusją kierowana do licealistów pod tytułem: Młodzi Gniewni. Niech ten nowy-stary styl wejdzie także na salony podwarszawskich miejscowości. Zamiast bić się z myślami, czy ładować się do samochodu na kolejną przejażdżkę ulicą Puławską, założę kaptur, owinę się szalem i przejdę się na pokaz filmowy do lokalnego domu kultury. Obejrzę starannie wyselekcjonowany film z repertuaru Hitchkocka lub Buñuela, a może wybiorę lżej trochę i przypomnę sobie klasykę Goerge’a Lucasa albo Stevena Spielberga. Następnie w obecności krytyka filmowego lub ciekawego twórcy porozmawiam o filmie z innym, choćby tylko jedynym, widzem. Idea DKF w Józefosławiu i Julianowie pojawiła się niedawno i tli się powoli, żeby pewnego dnia rozbłysnąć i nadać naszej okolicy świeżego blasku.

Bo dobre jest blisko. Jeśli tylko uda się przyjść choćby dwóm widzom na pierwszy, a potem drugi pokaz, może na kolejnym pojawi się ktoś trzeci. Od trzech osób zaczyna się tłum.

 

Aleksandra Bańkowicz

Zostań Darczyńcą w Projekcie Szlachetnej Paczki

Rozdają dobro… lokalnie

Trwa wielkie odliczanie. Już 21 listopada br. zostanie otwarta baza rodzin w projekcie SZLACHETNA PACZKA. Każdy z przyszłych darczyńców będzie miał możliwość wyboru rodziny w potrzebie, której zechce pomóc.

Lista najbardziej potrzebujących obejmuje również rodziny z Piaseczna i okolic w tym z Józefosławia i Julianowa.

„Trafiamy do rodzin żyjących w trudnej sytuacji materialnej. Chcemy reagować na prawdziwą biedę, zwłaszcza tę ukrytą. Wolontariusze Paczki docierają do osób, które straciły wiarę w lepsze jutro i dają im impuls do zmiany.”- mówi Beata Jasińska, lider rejonu Piaseczno – mieszkająca w Józefosławiu.

SZLACHETNA PACZKA od 15 lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. To projekt o charakterze ogólnopolskim, którego celem jest lokalne dotarcie do osób potrzebujących pomocy, m.in. osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Taka pomoc podkreśla godność obdarowanych. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że nie są same. To już trzecia edycja SZLACHETNEJ PACZKI na terenie Piaseczna i okolic: w tym na terenie Julianowa i Józefosławia. W ubiegłym roku w naszym rejonie 16 wolontariuszy dotarło do kilkudziesięciu potrzebujących rodzin. Udało się pomóc 36 rodzinom.

Rodziny, które włączamy do projektu są naprawdę niezwykłe, ja mogę się wiele od nich nauczyć, ci ludzie niezwykle mi imponują – mówi wolontariuszka Ania Zaliwska – Nie oznacza to, że są idealni, ale mają taki rodzaj piękna, które uszlachetnia je i w moich oczach czyni ich bohaterami. Bohaterem w tym roku są dla mnie rodzice pięciorga dzieci, którzy nie ustają w staraniach, aby zapewnić im życie na dostatecznym poziomie, wymyślają kolejne sposoby pokonywania coraz to nowych trudności. Także małżeństwo z dzieckiem, które od prawie 6 lat nie powinno żyć, bo cierpi na niezwykle ciężką chorobę genetyczną. Podziwiam też mamę z babcią, które w niezwykle trudnych warunkach opiekują się głęboko upośledzonym chłopcem. To są bohaterzy, którzy mieszkają tuż obok nas, w Piasecznie lub okolicach.

Odwiedzamy wiele rodzin, ale nie każda z nich może być włączona do Szlachetnej Paczki. Ci, którzy będą z nami, muszą spełniać szereg kryteriów, nie tylko dochodowych, ale przede wszystkim dotyczących postawy wobec życia, zasad, którymi się kierują, gotowości do brania odpowiedzialności za to, co się dzieje.

Kto może zostać darczyńcą ? Praktycznie każda osoba pełnoletnia, która chce działać lokalnie i realnie zmieniać miejsce, w którym mieszka. Zachęcamy zatem wszystkie osoby, rodziny, grupy znajomych, sąsiadów   aby zajrzeli na stronę, wybrali rodzinę i przygotowali dla niej paczkę, a następnie 12-13 grudnia dostarczyli ją do magazynu SZLACHETNEJ PACZKI w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Świętojańskiej 18 w Piasecznie. Tego dnia Wolontariusze zawiozą potrzebującym prezenty przygotowane przez Darczyńców.

Serdecznie namawiamy do wzięcia udziału w projekcie.

Drodzy Sąsiedzi Wasze podarunki spełnią marzenia, pozwolą przetrwać najbliższe miesiące oraz będą stanowiły dla obdarowanych rodzin nadzieję na lepsze jutro.

Beata Jasińska

foto” X-art Studio Magdalena Bryzek projekt Sławomir Janek

Nowa linia L39 coraz bliżej

W projekcie budżetu gminy na 2015 znalazła się nowa linia L39. Nie było łatwo, ponieważ wydatki bieżące są pod szczególną kontrolą burmistrza i Rady Miejskiej, a nie było zgody radnych na jakiekolwiek modyfikacje pozostałych linii. To pierwszy – ale największy krok – w kierunku poprawy komunikacji miejskiej w naszej okolicy.

Teraz wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego przygotuje konkretne założenia do umowy z ZTM, zostanie przygotowany przetarg na uruchomienie tej linii. Oczywiście w ostatecznym budżecie środki finansowe na tę linię muszą się znaleźć. Ryzyko, że mogą zniknąć jest zawsze, ale jestem dobrej myśli.

L39 ma kursować od centrum Piaseczna ulicami: Puławska – Okulickiego – Julianowska – Kameralna – Wilanowska – Cyraneczki – Ogrodowa – Geodetów – Puławska – Karczunkowska – PKP Jeziorki.

Powstanie nowej linii jest uwarunkowane likwidacją linii P3 i skróceniem linii 739 do pętli przy cmentarzu komunalnym przy ul. Julianowskiej. co być może pozwoli zwiększyć częstotliwość tej linii i poprawić punktualność. To i ostateczny rozkład jazdy nowej linii wyjaśni się po analizie finansowej i rozstrzygnięć przetargowych.

Nową linię chcemy uruchomić jak najszybciej – liczę na to, że będą to ferie zimowe, to dobry moment na wprowadzenie zmian i nowych rozkładów jazdy.
Robert Widz
Radny Rady Miejskiej w Piasecznie

Nasz Klub Seniora

Klub Seniora dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa powstał jeszcze przed wakacjami. Dnia 16 czerwca odbyło się pierwsze inauguracyjne zebranie, na które przyszło ponad 30 osób w wieku pow. 60 lat, do których skierowana była oferta. Podczas tego i następnego roboczego spotkania deklarację członkowską wypełniło 30 osób (w tym 13 z Julianowa). Wybrane zostały władze Klubu: Prezes – pani Felicja Drogowska z Józefosławia, Wiceprezes pan Stanisław Witas także z Józefosławia, skarbnik – pani Grażyna Żórawska z Józefosławia i sekretarz – pani Barbara Chyb z Julianowa. Spisane zostały wstępne cele, a wśród nich: wyjazdy do kina i teatru, wycieczki krajoznawcze, zorganizowanie ruchowych zajęć dla osób starszych, a także kurs komputerowy, na który zgłaszano bardzo duże zapotrzebowanie. Patronat nad Klubem Seniora obejmuje MGOPS (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), który w swoim zakresie ma m. in. zapobieganie wykluczeniom społecznym, także ze względu na wiek. Organizacja ta, poza doradztwem i wyznaczeniem opiekuna Klubu, dysponuje przyznawanymi corocznie przez Radę Miejską środkami na swoją działalność. Możemy z tego funduszu otrzymać ok. 450 PLN na osobę rocznie. Zwyczajowo także ustanawia się miesięczną składkę członkowską w wys. 5 PLN na doraźne potrzeby Klubu. Postanowiliśmy, że będziemy się spotykać w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca o godzinie 19.00 w sali Klubu Kultury (ul. Urocza 14, wejście od Cyraneczki, II piętro, jest winda). Oczywiście można się jeszcze do naszego grona zapisać. Zachęcamy wszystkich chętnych, mających trochę czasu i dobre pomysły na integrację Seniorów. A więc do zobaczenia we wtorek, 8 września o godz. 19.00!

Hanna Krzyżewska Radna